Kort fakta om internet

Det är stor debatt om hurvida ordet internet ska stavas med stor eller liten bokstav. En del säger att det är ett egennamn och därmed ska ha stor bokstav, medan andra säger att det är ett vedegert uttryck och att det ska klassas som ett substantiv, samtidigt som det inte får vara ett substantiv då det inte går att böja i plural!

I Europa är det endast Island som använder internet mer än Sverige. Bulgarien, Grekland, Serbien och Rumänien har det minsta antalet internetanvändare i Europa. Det enda landet där det finns mer kvinnliga internetanvändare istället för manliga är i Frankrike.